siteadmin

Rad sa tabelama

Ubacivanje tabele Tabelu čine redovi i kolone. Unutrašnjost tabele čine ćelije u koje se unosi tekst. Tabelu možete ubaciti u dokument tako što ćete iz menija Insert izabrati komandu Table. Izborom komande Insert Table otvoriće se dijalog prozor u kome treba da unesete broj redova i kolona: Da biste selektovali celu tabelu kliknite na kvadratić u gornjem levom uglu sa …

Rad sa tabelama Read More »