Rad sa tabelama

Ubacivanje tabele

Tabelu čine redovi i kolone. Unutrašnjost tabele čine ćelije u koje se unosi tekst.

tabela

Tabelu možete ubaciti u dokument tako što ćete iz menija Insert izabrati komandu Table.

tabela1

Izborom komande Insert Table otvoriće se dijalog prozor u kome treba da unesete broj redova i kolona:

tabela2

Da biste selektovali celu tabelu kliknite na kvadratić u gornjem levom uglu sa strelicama:

tabela3

Na kartici Table Tools nalaze se alati sa gotovim šablonima, komande za izbor graničnih linija i senčenje tabele…

tabela4

Brisanje tabele

Selektujte celu tabelu, a zatim desnim klikom izaberite komandu Delete table.

Dodavanje kolona i redova

Ukoliko želite da dodate novi red kliknite u red iznad kojeg  želite da ubacite novi red, kliknite desni klik i izaberite komandu Insert, a zatim komandu Insert Row Above.

tabela5

Spajanje ćelija

Više ćelija možete spojiti u jednu tako što ćete ih selektovati, a zatim desnim klikom izabrati komandu Merge Cells.

merge

Ukoliko jednu ćeliju želite da podelite na više ćelija, kliknite desnim klikom u ćeliju, a zatim izaberite komandu Split Cells.

split
tabela6