Organizacija podataka na računaru

Podaci se u računaru čuvaju trajno u spoljašnjim memorijama: hard disku, CD-u, DVD-u, flash-u. Jedna od uloga operativnih sistema je da upravlja spoljašnjim jedinicama i rad sa podacima. Da bi korisnik lakše rukovao podacima i da bi ih lakše pronalazio, oni moraju biti organizovani na određeni način.

Imena perifernih jedinica

U prozoru ikonice Computer možemo videti sve spoljašnje jedinice. Nazivi ovih jedinica obeleženi su slovima abecede.

A: i B: – oznake za disketne jedinice;
C: – oznaka za sistemski disk (hard disk);
D:E:F:…- oznake ostalih particija hard diska, CD, DVD uređaja, flash memorije..

Sistemski disk ili prva particija hard diska se označava sa C: i na njemu se uglavnom nalazi operativni sistem.

Particije hard diska su delovi hard diska koji se fizički nalaze na istom disku, ali ih računar posmatra kao različite delove. Pošto današnji računari ne poseduju više disketne jedinice (floppy), oznake A: i B: se više ne koriste.

Fajlovi i folderi

Osnovni elementi organizacije podataka na disku su fajlovi i folderi.

Fajlovi ili datoteke su dokumenti snimljeni na disku. Fajl može biti neki program, tekst, slika, zvuk… Fajlovi su obeleženi raznim sličicama, u zavisnosti od toga šta neki fajl predstavlja.

Atributi fajla

Prilikom snimanja na disk, korisnik dodeljuje ime dokumentu pod kojim će biti sačuvan. Ono se sastoji iz dva dela razdvojena tačkom: imena i tipa (ekstenzije).

file

Ime fajla se sastoji od slova, brojeva i znakova, s tim što se ne smeju koristiti sledeći znaci:
?, *, <, >, /, \, :, „, | .

Tip fajla, odnosno ekstenzija, obično se sastoji od tri slova i označava program u kojem je fajl nastao.

.doc – Word 97 – 2003
.docx – Word 2007
.rtf – WordPad
.txt – Notepad
.xls – Excel 97 – 2003
.xlsx – Excel 2007-2010
.ppt – Power Point 97-2003
.pptx – Power Point 2007-2010
.avi – video fajl
.mp3, .mp4 – muzički fajlovi
.gif, .png, .jpg – slike
.rar – WinRar
.zip – WinZip
.pdf – Adobe PDF
.exe – izvršni fajlovi (programi)…..

Veličina fajla se iskazuje u bajtima i najčešće služi za procenu da li se može kopirati u slobodan prostor memorije.

Vreme i datum se automatski formiraju kada se kreira fajl ili kada se izvrše neke izmene.

Adresa fajla predstavlja putanju do mesta gde se nalazi fajl.

Primer: C:\Documents\Tekstovi\vezba1.txt

Folderi su mesta na hard disku gde se smeštaju fajlovi.

Vežba 1.

 1. Otvorite WordPad i unesite sledeći tekst: „Ovo je program za editovanje teksta. „
 2. Sačuvajte u Documents-u, u odgovarajućem folderu  odeljenja, pod nazivom tekst.
 3. Otvorite Paint i nacrtajte konfiguraciju računara, a zatim snimite pod nazivom slika.
 4. Otvorite ponovo WordPad i iz menija File izaberite komandu Open, a zatim otvorite sačuvani file tekst.
 5. Unesite još jedan red sa tekstom: „Ovaj fajl ću nazvati drugim imenom.“
 6. Izaberite iz menija File komandu Save As i snimite u Documents-u  pod nazivom tekst1.

Operacije sa fajlovima korišćenjem Windows Explorer-a

Pristup svim podacima koje imamo na našem računaru, zatim operacije kopiranja, premeštanja, preimenovanja, brisanja fajlova i foldera možemo realizovati korišćenjem programa Windows Explorer. 

Windows Explorer sadrži četiri glavne biblioteke za čuvanje fajlova. To su:

 • Documents – gde se čuvaju tekstualni fajlovi;
 • Pictures – za slike;
 • Music – muzički fajlovi tipa MP3, WMA, WAV…
 • Videos – za čuvanje video zapisa;
wexplorez

Operacije sa fajlovima:

 • Preimenovanje – desni klik na fajl/folder komanda Rename (F2 na tastaturi);
 • Kopiranje – desni klik na fajl/folder komanda Copy (Ctrl + C);
 • Premeštanje – desni klik na fajl/folder komanda Cut (Ctrl+ X);
 • Selektovanje svih fajlova – Ctrl + A;
 • Selektovanje nesusednih fajlova –  Ctrl + levi klik na fajl koji želimo da selektujemo;
 • Brisanje – delete

* nakon komandi Copy i Cut sledi komanda Paste (Ctrl + V). Kopiranje i premeštanje se može realizovati i prevlačenjem tako što se drži pritisnut desni taster i prevlači fajl/folder do željenog mesta, a zatim kada se pusti taster, bira komanda Copy ili Move (za premeštanje)

* Još neke od komandi preko tastature:

 • Prelazak iz jedne aplikacije u drugu – Alt + tab;
 • Promena jezika na tastaturi – Alt + Shift;

Pretraživanje fajlova i foldera

Fajlove (dokumente, programe) i foldere možete da pronađete klikom na dugme Start, a zatim u polje Search unesete naziv fajla ili foldera.
* može se pretraživati i po ekstenziji (npr. .txt, .doc, .jpg…)

Arhiviranje fajlova

Kako bi fajlovi zauzimali što manje prostora na disku,  koriste se programi za arhiviranje. Program za arhiviranje koji dolazi uz Windows operativni sistem je WinZip. Arhiviranje se realizuje tako što se klikne desnim tasterom na file ili folder i bira komanda Send to/Compressed (zipped) folder. 

zip

Najveći koeficijent kompresije se postiže kod fajlova formata txt, zatim kod fajlova tipa docx (Word dokumenti), xlsx (Excel dokumenti), rasterskih slika (bmp, tif). Muzički fajlovi (mp3), slike tipa jpg, gif, programi sa ekstenzijom exe, se ili minimalno ili uopšte ne kompresuju, jer su već kompresovani.

Kompresovani fajlovi se moraju otpakovati pre upotrebe. To se postiže na sledeći način: Otvorite arhivirani folder, zatim izaberite komandu Extract To i birate mesto gde ćete otpakovati folder.

extract

Informacije o fajlovima i folderima

Informacije o fajlu kao što su veličina, datum kreiranja možete videti u prozoru Windows Explorera tako što kliknete na dugme Organize i iz padajućeg menija izaberete komandu Layout, a zatim kliknete na Details pane (ukoliko nije štiklirano).

details

Kreiranje prečica

Prečice (Shortcut) do nekih programa možemo napraviti na sledeći način: Kliknete na dugme Start, a zatim desni klik na program i izaberite komandu Send to/ Desktop (Create shortcut). Ili jednostavno prevucite na Desktop.

shortcut