Основне корекције слике

Основне корекције слике обухватају: исправљање и опсецање слике, корекција неуједначених боја и опсега тонова, замена боја на слици, подешавање осветљености и контраста на слици. Корекције се обично врше на снимљеним фотографијама или скенираним сликама, и пожељно је све корекције обављати над копијом слике. Поред ручне корекције слика, могуће је применити и аутоматско подешавање контраста, осветљености и боја што понекад може дати задовољавајуће резултате.

Image прозор

Када се отвори слика прозор има отприлике следећи изглед:

Насловна линија прозора носи име „*[Sunset](imported)-1.0 (RGB color, 1 layer)800×600“. Звездица на почетку имена стоји само уколико је вршена нека измена на слици, а она није снимљена. Први део се односи на име слике (Sunset), а ознака imported говори о томе да је у питању слика у jpg формату, па је GIMP посматра као „увезену“ слику. Поред тога примећујете и број 1.0 који нам казује да је ово прва отворена слика. Уколико учитате још једну слику, она ће бити 2.0, наредна 3.0 и тако даље. Уколико отворите New View прозор, име слике биће 1.1, за наредни 1.2 и тако даље. Подаци у загради нам казују да ли је слика у RGB, Grayscale или Indexed палети и од колико се слојева (Layera) састоји. Последњи податак је величина слике (у пикселима). У дну прозора је Status bar. Први податак коју видите у њему (на слици 582.0, 330.0) је координата пиксела на коме се тренутно налази миш. Први број представља пикселе по хоризонтали, а други по вертикали, а нула је у доњем левом углу слике (класичан Декартов координатни систем). Следи мерна јединица у којој ће бити приказани лењири Image прозора (налазе се при врху и са леве стране прозора) и опција за зумирање слике. Након тога следи пуно име слике Sunset.jpg, као и њена величина 4.9MB. Уколико је изабрана нека алатка уместо имена и величине слике биће приказана изабрана алатка, са назнаком неких њених опција. Када примењујемо неки филтер или скрипту овде ће бити приказан њен напредак.

Приликом промена величине и у неким другим операцијама видећете сличицу у облику ланца (Link) која се налази у прозору приказаном лево, уоквирена црвеним правоугаоником. Када је ланац састављeн (доњи црвени квадрат) обе вредности се мењају заједно. Повећање прве вредности довешће до сразмерног повећања друге и обрнуто. Уколико је ланац растављен (горњи црвени правоугаоник) вредности не зависе једна од друге. Прелазак са једног на други режим рада врши се кликом на средину ланца.

Исправљање и опсецање

Уколико је при скенирању слика мало закривљена (то су обично мали углови, +- 1-2о ) потребно је:

  • повећати расположиви простор за слику (Image → Canvas Size)
  • извршити ротирање слоја (Layer → Transform → Arbitrary rotation)
  • изабрати жељену област и извршити опсецање (Image → Crop to selection)

Корекција боја се користи у случају неуједначености боја. Код скенираних слика често се дешава да преоваладава једна боја. Подешавање се врши у оквиру опције Colors → Color balance. Изаберу се опције Midtones и Preserve luminosity, а подешавају се компоненте боја (у RGB или CMYK систему) све док се не добије жељена равнотежа боја.

Замена боја

У GIMP-у се обавља „ротирање боја“ применом опције: Colors → Map → Rotate colors. На самом прозору постоји већи број опција, а с обзиром на чињеницу да постоји преглед урађених измена, могуће је врло прецизно извршити замену боја на изабраном делу слике.

Подешавање контраста (опсега тонова боја) и сјајности врши се помоћу опција Colors → Brightness-Contrast. Клизач за контраст подешава вредност пиксела тако да смањује или повећава разлику између најсјајнијих и најтамнијих делова слике. Повећавање контраста значи да ће светли пиксели бити још светлији а тамни још тамнији, док смањени контраст значи да се вредности пиксела уједначавају ка некој средњој вредности сивог. Подешавање сјајности смањује или повећава сјајност свих пиксела на исти начин.

Примена филтера омогућава стварање специјалних ефеката. Најпре се изабере област над којом се примењују филтери (може бити део слике или цела слика), затим се из менија одабере опција Filters и након тога се бира филтер из неке од категорија. У почетку, док се мало не навикне на рад са GIMP-ом, пожељно је пре примене филтера направити копију слике и све радити над копијом. Такође, док се мало схвати дејство појединих филтера, пожељно је прибележити назив филтера и ефекте које изазива на слици. Могуће је комбиновање неколико филтера, чиме се могу добити јако занимљиве фотографије, или боље рећи – мала уметничка дела.

Фотомонтажа омогућава узимање објеката и слика по сопственом избору и креирање нове слике комбинацијом одабраних елемената. При том се елементи за фотомонтажу смештају на различите слојеве, а затим обједињују у јединствену слику.

Овде су укратко наведене најважније опције GIMP-а, које поседују и сви други едитори фотографија. Све остало је ствар вежбе и креативности!